Fire_modellen_tyk.png

SKAL VI TAGE TIL MALLORCA?

FÅ EFFEKTIVE REDSKABER TIL DIG
- OG DIT PARFORHOLD

Hver 14. dag modtager du gode råd og øvelser til dig – og dit parforhold. 
Få rabatter, invitationer og fordele direkte i din inbox.

Læs i persondatapolitikken om hvordan jeg behandler dine oplysninger

Jeg tænker, at du måske har lagt mærke til, at der er forskel på den måde du og din partner kommunikerer med hinanden, når I for eksempel skal tale om sommerferien? Måske har du ikke brug for at gå i dybden og undersøge fordele og ulemper ved at tage til Mallorca? Hvor imod din partner har et stort behov for at tale alternative destinationer, og om der er vegetar-menu og børnepool på hotellet?

I store træk er der to grundlæggende måder at kommunikere på i parforholdet. Den lineære og den cirkulere. Og det er vigtigt at være bevidst om, at de eksisterer og forstå, at der ligger en stor styrke, at I kommunikerer forskelligt i stedet for blot at se det som et irritationsmoment.

DEN LINEÆRE KOMMUNIKATIONSFORM

Tit er det manden i relationen der bruger denne metode til at levere sine budskaber. Dog er det ikke altid kønsafhængigt. Budskabet gives i en så direkte og skrabet version som muligt.
Fra A til B i lige linje.

“Jeg synes, vi skal tage til Mallorca på sommerferie”

Det anses som et maskulint træk at kunne kommunikere kort og præcist, og det ligger dybt indlejret i den maskuline opdragelse, kultur og historie. Metoden var brugbar på jagt- eller slagmarken og senere på fabriksgulvet eller stilladset. Formen har et klart mål: Der skal handles og hurtige løsninger på bordet.

Fordelen ved at overlevere informationen så præcist er, at det giver minimale misforståelser og er let at forstå. Men det betyder også, at det kan virke en smule koldt og unuanceret at stå i den modtagende ende. Især hvis du hører til den næste kategori.

DEN CIRKULÆRE KOMMUNIKATIONSFORM

En noget mere feminin tilgang til spørgsmålet er, at samtalen bruges til at bevæge sig rundt om emnet for at blive klogere på den endelige beslutning i stedet for at haste  direkte til facit. Her undersøges hvilke fordele, ulemper og alternativer, der er.

“Jeg har gået og overvejet, om det måske kunne være en spændende måde at bruge 
vores ferie på ved at tage til Mallorca i år. Hvad er dine tanker?”

I modsætning til den lineære form, muliggør den cirkulere kommunikation, at I kan undersøge, hvilke tanker og følelser I sidder med, og som kan hjælpe jer med at beslutte, om alle kan leve med, at Mallorca bliver destinationen.

Fordelen ved denne kommunikationsform er, at der er plads til at belyse emnet fra flere vinkler og eventuelt ændre på den endelige beslutning, så det lander godt i alle. Ulempen er, at I kan ende med at cykle rundt og komme på langtur, uden at I kommer til en egentlig løsning, når den skal findes. For der er mange kringelkroge og følelser, der potentielt skal undersøges.

Der er naturligvis situationer, der er mere komplekse og som ikke kan, eller skal, løses med en kort snak henover køkkenbordet såsom jobskifte, jalousi eller uenighed i børneopdragelse. 

DEN ENE UNDERSØGER OG DEN ANDEN KONKLUDERER

Er du flagbæreren af den lineære kommunikation, kan det, at skulle udpakke din endelige beslutning på grund af din partner, virke decideret anstrengende. Kan vi ikke bare tage en beslutning og komme videre?! Den samme fornemmelse kan man uden tvivl finde på den anden fløj, der er fortaleren for den cirkulære kommunikationsform. Vi bliver jo nødsaget til at at tale om mulighederne?!

Når I står i hver jeres lejr, bliver samtalen hurtigt en kampplads. Du trækker dig i irritation eller opgivelse alt imens, at din partner forsøger at åbne op for en samtale om, hvorfor og hvordan du er kommet frem til beslutningen. Og med en potentiel stigende stemmeføring. Og så har vi balladen. 

I stedet, prøv at se på den store styrke, der ligger i, at I har to forskellige tilgange til at se, tolke og opleve verdenen på. Hvis I er villige til at være åbne overfor at arbejde sammen, kan I se meget mere nuanceret på fordele og ulemper ved ferieplanerne. Når den ene af jer undersøger (den cirkulære), og den anden lytter og er med til at finde løsninger (den lineære), kan en samtale se således  ud:

“Det virker til, at dette hotel har både børnepool og muligheden for vegetarmad. Jeg synes, at dette sted er en god mulighed. Skal vi ikke booke her?”

Dette sikrer, at I begge føler jer set og hørt i beslutningen, og chancen for, at Mallorca bliver en succes, stiger markant.

God samtalelyst.

Kh

//Mikkel